Cosmic element Kundalini

En kurs för att finna balans och läkning.

Med hjälp av olika tekniker och övningar går vi djupt in i våra kroppar och löser upp blockeringar som hindrar oss från att leva våra liv fullt ut. Genom varsam och intuitiv guidning kan du påbörja din unika resa och läkningsprocess för att låta prana (livsenergi) flöda fritt och komma i kontakt med dig själv på ett djupare plan.

Vi arbetar med element som asanas (kroppspositioner), mudras (handpositioner), vår andning, mantran och meditationer. Kundalini är en yogaform med inriktning på det andliga och spirituella och syftet är att skapa fysisk, mental men även emotionell balans.
När: Måndagar kl 06.45 och söndagar kl 17.30


Passar dig som.. 

vill finna stillhet, inre lugn och öka din intuition och kontakten med något större än oss själva. 

Dessa kurser kräver inga förkunskaper och passar alla åldrar och fysiska förutsättningar.

Lärare: Erika