Cosmic element Kundalini

En kurs för att finna balans och läkning.

Med hjälp av olika tekniker och övningar går vi djupt in i våra kroppar och löser upp blockeringar som hindrar oss från att leva våra liv fullt ut. Genom varsam och intuitiv guidning kan du påbörja din unika resa och läkningsprocess för att låta prana (livsenergi) flöda fritt och komma i kontakt med dig själv på ett djupare plan.

Vi arbetar med element som asanas (kroppspositioner), mudras (handpositioner), vår andning, mantran och meditationer. Kundalini är en yogaform med inriktning på det andliga och spirituella och syftet är att skapa fysisk, mental men även emotionell balans.


Cosmic element Meditation

Guidad meditation som kan skifta mellan olika teman men alla med fokus på att finna stillhet. Meditationen är en uråldrig metod för att komma i kontakt med vårt inre, lyssna inåt, stilla tankarna och hitta fokus. Det vi lär oss på mattan i cirkeln är verktyg du kan använda dig av i din vardag för att finna ditt eget lugn och kontakt med ditt inre universum.

Under meditationen lär vi oss att skala bort intryck och hitta fokus, vilket är extra viktigt i dagens samhälle med all stimuli vi utsätts för. Vi stimulerar även vår tallkottkörtel vilket leder till en ökad intuition och känsla av att se saker klarare.


När: Måndagar kl 06.45 och söndagar kl 17.30


Passar dig som.. 

vill finna stillhet, inre lugn och öka din intuition och kontakten med något större än oss själva. 

Dessa kurser kräver inga förkunskaper och passar alla åldrar och fysiska förutsättningar.

Lärare: Erika