INTEGRITETSPOLICY

På Trinity värnar vi om Din personliga integritet och har stor respekt för dina personuppgifter. Vi hanterar inte mer uppgifter om dig än nödvändigt vilket t.ex. innebär att vi aldrig samlar in personnummer och vi bryr oss heller inte om din hemadress.


Vilka personuppgifter hanteras?

De uppgifter som hanteras är kontaktuppgifter i form av:

 • Namn
 • Epostadress
 • Mobiltelefonnummer


Vilken typ av behandling görs?

Personuppgifterna används i följande syften:

 • Bekräfta att du bokat en tjänst av Trinity. Har du t.ex. mailat Trinity eller fyllt i kontaktformulär för att boka en kurs eller drop in på enskild klass får du ett epost som bekräftar bokningen. Bekräftelsemail eller sms skickas även av bokningssystemet.
 • Information om förändringar i schema. Du får information via mail om förändringar av kurs eller om något kurstillfälle skulle behöva ställas in. 
 • Skicka faktura. När du beställer klippkort via hemsida, skickas en faktura till din epostadress från Trinitys ekonomiprogram. I ekonomiprogrammet läggs enbart namn och emailadress upp.
 • Logga deltagare på klasser och event. Detta gör vi som underlag för att yogaläraren ska kunna få ersättning för antal kunder.
 • Skicka reklam. Ett nyhetsbrev skickas ca en gång per kvartal till:
 • Befintliga kunder
 • Inaktiva kunder (personer som varit på enskilda klasser eller event, men som inte har ett klippkort)
 • Prospects (personer som visat intresse av Trinitys verksamhet genom att t.ex. anmäla sig till nyhetsbrev, skriva upp sig på kontaktlista, delta i tävlingar eller muntligen angett intresse


Känsliga personuppgifter

Vi samlar inte in några känsliga personuppgifter i form av t.ex. hälsoinformation eller uppgifter som har med ditt privatliv att göra. Det är dock viktigt att du meddelar din yogalärare om du har några fysiska komplikationer eller om du t.ex. är gravid så att du kan ges möjlighet att anpassa din yoga efter det. Skulle du lämna dessa uppgifter hanteras de bara mellan dig och yogaläraren och skrivs inte ner i något register.


Stöd för hantering av personuppgifter

I det fall du är en kund till Trinity är den lagliga grunden för att vi hanterar dina personuppgifter att vi ingått en "affärsförbindelse" genom att du bokat dig på någon av våra tjänster.

Nyhetsmail skickas med stöd av en s.k. intresseavvägning där Trinity bedömt att vi har ett berättigat intresse att informera dig om nyheter och erbjudanden som kan vara intressant för dig. Skulle du inte vilja ha dessa epost, är du alltid välkommen att avanmäla dig för fler utskick.


Insamling och delande av personuppgifter

De personuppgifterna vi behandlar samlar vi in från dig via kontakt/bokningsformulär på hemsida, via bokningssystemet Time center eller via mail. Uppgifterna lagras på följande ställen: 

 • Bokningspärm på Trinity för loggning av besökare. Administreras av alla yogalärare på Trinity.
 • Kundregister i ett Excel, sparas på Dropbox. Administreras enbart av ägaren till Trinity.

 • Kundregister via bokningssystemet Timecenter. Administreras av alla yogalärare på Trinity.

 • Kundregister via Get a newsletter för utskick av HTML mail. Administreras enbart av ägaren till Trinity.

 • Eventuella faktureringsuppgifter hanteras i Visma och administreras av ägare till Trinity samt redovisningsbyrå i samband med årsbokslut. 

 • Epostsystem för mailkontakt. Administreras enbart av ägare till Trinity.


Gallring av personuppgifter

Så länge vi har en affärsförbindelse finns dina uppgifter sparade. Efter det fortsätter vår relation genom att du får ta del av vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta den relationen är du välkommen att meddela oss det, så tas du bort från vårt register.  


Dina rättigheter

Du har alltid rätt att få insyn i hur dina personuppgifter hanteras. Skulle du vilja veta vilka uppgifter som finns sparade om dig eller om du vill ha dem skickade till dig, är det bara att maila Trinity, så fixar vi det. Du har även rätt att slippa marknadsföring och att rätta felaktiga uppgifter som finns om dig, så att det blir enklare att hålla kontakten.

Du är alltid välkommen att maila till info@trinityyoga.se om du undrar över något!