OM TRINITY

Trinity är den lilla, personliga studion där Du är viktig och där Du blir sedd varje gång du kommer. Trinity är en plats för att få egen tid, stillhet eller space att få vara med sig själv, sin kropp och sina känslor.

Jag som har startat upp Trinity heter Petra och jag har valt att satsa på denna studion för att det är min passion att yoga, att möta människor och att få se hur knoppar brister och blommor slår ut. Jag kommer vattna jorden med kärlek och alla som vill plantera sina frön i den jorden är varmt välkomna att bli en del av denna community av medkänsla och gemenskap.

"Min ambition med Trinity yoga är att skapa en mötesplats för yoga, spiritualitet och personlig utveckling". 


Trinity = treenighet

Trinity betyder treenighet och för mig är den treenigheten uppbyggd av de tre delarna:

  • Kroppen - vår själsliga boning och vårt redskap för att utföra handlingar. För att komma i kontakt med kroppen och lösgöra de känslor som vi eventuellt härbärgerar där, utför vi yogapositioner samt arbetar med medveten närvaro och andningsövningar (pranayama). 
  • Sinnet - våra tankar, vår perception och vårt beteende. "Mindet" som  kanske är färgat av hur vi har blivit programmerade som barn och som ibland styrs av egot som försöker hitta strategier för hur vi ska undvika smärta och rädslor. Genom ett ökat medvetande om vem vi är kan vi enklare förstå vad mindet gör med oss och hur vi ibland agerar av bara farten utan att göra aktiva val.

  • Själen - eller vårt sanna jag. Den punkt inom oss som bygger på tillit och kärlek. Själen är odödlig och har följt med oss liv efter liv. Den bär på oändlig visdom som vi vill komma i kontakt med genom olika former av meditation. "Vi är gudomliga varelser i en mänsklig kropp, snarare än människor med enstaka gudomliga upplevelser".

Värdegrund

Oneness - Det spelar ingen roll vilken religiös uppfattning eller filosofisk grund du står på eller om du inte har någon tro alls. Vi är alla lika gudomliga varelser! Vi bor på olika delar av jorden och har olika färg på hud, hår och ögon, men på insidan är vi exakt likadana. Vi delar samma grundläggande behov av kärlek och trygghet och känner känslor på samma sätt 

Community - Vi behöver inte tävla med varandra. Det finns plats för alla. Genom att tänka i form av systerskap och brödraskap oavsett om vi har någon släktrelation till varandra eller ej, så kan vi ge varandra support och stötta varandra. Det tror jag bygger den nya tiden!