Yin yoga

Yinyoga är en kombination av yoga (hatha), mindfulness och kinesisk medecin​. I yinyogan jobbar man med kroppens djupare delar, skelett, leder, organ och fascia/bindväv. För detta så hålls alla positioner statiskt i flera minuter, vanligast är 3-5 minuter. Tiden bjuder in till medveten närvaro och uppmärksamhet på det som uppstår i kropp och sinne.

Varje yinposition blir ett meditationstillfälle med fokus på andning och avslappning.

I kinesisk medicin pratar man om Yin (månen) och Yang (solen) som de två energier som behöver balanseras för att vår livsenergi (qi) ska kunna flöda fritt. Yinyoga skapar strukturell rörlighet i kroppen på djupet genom statisk stillhet. Fokus är på det naturliga andetaget men vid behov används tekniker för medveten andning.

Mindfulness

Mindfulness har sitt ursprung i Buddhas lära som är över 2000 år gammal. Moderna omarbetningar inom psykologin har fått stort genomslag de senaste 20-30 åren. Forskning har visat starkt stöd för de metoder som ingår vad gäller ökad både fysisk och psykisk hälsa, framförallt för att hantera stress och känslor.

Vad är Mindfulness?

  • Medveten närvaro och uppmärksamhet på nuet på ett flexibelt, öppet och nyfiket ​sätt.
  • Acceptans och tillåtelse för det som är, utan dömanden och värderingar.
  • Förkroppsligandet av kärleksfull vänlighet och medkänsla för dig själv och andra.
  • Ett tillstånd av varande snarare än görande.
  • Verktyget för att praktisera mindfulness är meditation och observation av andetaget, kroppen, tankar och känslor.
  • Mindfulness hjälper oss att bryta mönster genom ökad medvetenhet om vilka vi är.
  • Upplevelsen av nuet och insikten om vilka vi är ger oss det utrymme vi behöver för att kunna välja det som är sant för oss.

När: Tisdagar kl 18.00


Passar dig som..

gillar att yoga i ett lugnt och inkännande tempo där man går in på djupet för att komma i kontakt med kroppen, tankar och känslor. 


Lärare: Leila